Taunggyi University

Department of Law

Dr. Yin Yin Win

Professor & Head